فرم برآورد هزینه طراحی سایت

نام و نام خانوادگی :
شماره همراه :
نام شرکت/سازمان :
شماره تماس ثابت :
ایمیل :
نوع وب سایت :
زمینه فعالیت :
آیا قبلا سایت یا وبلاگی داشته اید؟
سایت هایی که مایلید شبیه آن را داشته باشید :
چقدر میخواهید هزینه کنید ؟
هدفی که از طراحی وب سایت دارید ، چیست ؟
نحوه آشنایی با وب سایت ما :
امکانات مورد نیاز :
سایر امکانات/توضیحات :
کد امنیتی بالا :